top of page

פרוייקטים

בית משפחת דיין כוכב יאיר
בית משפחת דיין כוכב יאיר

press to zoom

press to zoom

press to zoom
בית משפחת דיין כוכב יאיר
בית משפחת דיין כוכב יאיר

press to zoom
1/24
בית משפחת פרידלר כוכב יאיר
בית משפחת פרידלר כוכב יאיר

press to zoom
16jpg
16jpg

press to zoom
61jpg
61jpg

press to zoom
בית משפחת פרידלר כוכב יאיר
בית משפחת פרידלר כוכב יאיר

press to zoom
1/91
בית משפחת לוי אורנית
בית משפחת לוי אורנית

press to zoom
24
24

press to zoom
60
60

press to zoom
בית משפחת לוי אורנית
בית משפחת לוי אורנית

press to zoom
1/32
בית משפחת בלום כוכב יאיר
בית משפחת בלום כוכב יאיר

press to zoom
20
20

press to zoom
18
18

press to zoom
בית משפחת בלום כוכב יאיר
בית משפחת בלום כוכב יאיר

press to zoom
1/21
בית משפחת אלעד צור יגאל
בית משפחת אלעד צור יגאל

press to zoom
6
6

press to zoom
27
27

press to zoom
בית משפחת אלעד צור יגאל
בית משפחת אלעד צור יגאל

press to zoom
1/28
בית משפחת שכנר כוכב יאיר
בית משפחת שכנר כוכב יאיר

press to zoom
SL_KYair2_01
SL_KYair2_01

press to zoom
SL_KYair2_49
SL_KYair2_49

press to zoom
בית משפחת שכנר כוכב יאיר
בית משפחת שכנר כוכב יאיר

press to zoom
1/36
כוכב יאיר
כוכב יאיר

press to zoom
85jpg
85jpg

press to zoom
40jpg
40jpg

press to zoom
כוכב יאיר
כוכב יאיר

press to zoom
1/36
בית משפחת רייכנר כוכב יאיר
בית משפחת רייכנר כוכב יאיר

press to zoom

press to zoom
32jpg
32jpg

press to zoom
בית משפחת רייכנר כוכב יאיר
בית משפחת רייכנר כוכב יאיר

press to zoom
1/46
צור יגאל
צור יגאל

press to zoom

press to zoom
16jpg
16jpg

press to zoom
צור יגאל
צור יגאל

press to zoom
1/31
בית משפחת עוז כוכב יאיר
בית משפחת עוז כוכב יאיר

press to zoom
03
03

press to zoom
48
48

press to zoom
בית משפחת עוז כוכב יאיר
בית משפחת עוז כוכב יאיר

press to zoom
1/39
בית משפחת אייזנבך צופית
בית משפחת אייזנבך צופית

press to zoom
Tsofim_House_LR-4
Tsofim_House_LR-4

press to zoom
Tsofim_House_LR-29
Tsofim_House_LR-29

press to zoom
בית משפחת אייזנבך צופית
בית משפחת אייזנבך צופית

press to zoom
1/30
בית משפחת הלל כוכב יאיר
בית משפחת הלל כוכב יאיר

press to zoom
SL_KYair1_05
SL_KYair1_05

press to zoom
SL_KYair1_41
SL_KYair1_41

press to zoom
בית משפחת הלל כוכב יאיר
בית משפחת הלל כוכב יאיר

press to zoom
1/25
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 2
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 2

press to zoom
אדריכלות ועיצוב ישוב בשרון
אדריכלות ועיצוב ישוב בשרון

press to zoom
84jpg
84jpg

press to zoom
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 2
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 2

press to zoom
1/67
בית משפחת קורקידי כפר בינון
בית משפחת קורקידי כפר בינון

press to zoom
09
09

press to zoom
01
01

press to zoom
בית משפחת קורקידי כפר בינון
בית משפחת קורקידי כפר בינון

press to zoom
1/47
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 1
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 1

press to zoom
Kanarot_2.5.18_HR-2
Kanarot_2.5.18_HR-2

press to zoom
Kanarot_2.5.18_HR-15
Kanarot_2.5.18_HR-15

press to zoom
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 1
בית משפחת ויגלמן כוכב יאיר 1

press to zoom
1/19
עיצוב פנים דירה כפר סבא
עיצוב פנים דירה כפר סבא

press to zoom
עיצוב פנים דירה כפר סבא
עיצוב פנים דירה כפר סבא

press to zoom
עיצוב פנים דירה כפר סבא
עיצוב פנים דירה כפר סבא

press to zoom
עיצוב פנים דירה כפר סבא
עיצוב פנים דירה כפר סבא

press to zoom
1/15
בית משפחת לויט כוכב יאיר
בית משפחת לויט כוכב יאיר

press to zoom
עיצוב פנים בית פרטי כוכב יאיר
עיצוב פנים בית פרטי כוכב יאיר

press to zoom
עיצוב פנים בית פרטי כוכב יאיר
עיצוב פנים בית פרטי כוכב יאיר

press to zoom
בית משפחת לויט כוכב יאיר
בית משפחת לויט כוכב יאיר

press to zoom
1/18
בית משפחת אלול אורנית
בית משפחת אלול אורנית

press to zoom
תכנון ועיצוב בית פרטי אורנית
תכנון ועיצוב בית פרטי אורנית

press to zoom
תכנון ועיצוב בית פרטי אורנית
תכנון ועיצוב בית פרטי אורנית

press to zoom
בית משפחת אלול אורנית
בית משפחת אלול אורנית

press to zoom
1/36
בית משפחת לור כוכב יאיר
בית משפחת לור כוכב יאיר

press to zoom
תכנון ועיצוב תוספת למבנה קיים כוכב י
תכנון ועיצוב תוספת למבנה קיים כוכב י

press to zoom
תכנון ועיצוב תוספת למבנה קיים כוכב י
תכנון ועיצוב תוספת למבנה קיים כוכב י

press to zoom
בית משפחת לור כוכב יאיר
בית משפחת לור כוכב יאיר

press to zoom
1/27
בית פרטי במושב חגור
בית פרטי במושב חגור

press to zoom
תכנון בית במושב חגור
תכנון בית במושב חגור

press to zoom
תכנון בית במושב חגור
תכנון בית במושב חגור

press to zoom
בית פרטי במושב חגור
בית פרטי במושב חגור

press to zoom
1/15
בית משפחת בן -לבן כוכב יאיר
בית משפחת בן -לבן כוכב יאיר

press to zoom
תכנון ועיצוב בית פרטי גני תקווה
תכנון ועיצוב בית פרטי גני תקווה

press to zoom
תכנון ועיצוב בית פרטי גני תקווה
תכנון ועיצוב בית פרטי גני תקווה

press to zoom
בית משפחת בן -לבן כוכב יאיר
בית משפחת בן -לבן כוכב יאיר

press to zoom
1/26
בית משפחת שלו צור יגאל
בית משפחת שלו צור יגאל

press to zoom
תוספת קומה ועיצוב פנים בית בצור יגאל
תוספת קומה ועיצוב פנים בית בצור יגאל

press to zoom
תוספת קומה ועיצוב פנים בית בצור יגאל
תוספת קומה ועיצוב פנים בית בצור יגאל

press to zoom
בית משפחת שלו צור יגאל
בית משפחת שלו צור יגאל

press to zoom
1/23
בית משפחת גמסון כוכב יאיר
בית משפחת גמסון כוכב יאיר

press to zoom
אדריכלות פנים בכוכב יאיר
אדריכלות פנים בכוכב יאיר

press to zoom
אדריכלות פנים בכוכב יאיר
אדריכלות פנים בכוכב יאיר

press to zoom
בית משפחת גמסון כוכב יאיר
בית משפחת גמסון כוכב יאיר

press to zoom
1/27
פרוייקט בכוכב יאיר
פרוייקט בכוכב יאיר

press to zoom
פרוייקט בכוכב יאיר
פרוייקט בכוכב יאיר

press to zoom
פרוייקט בכוכב יאיר
פרוייקט בכוכב יאיר

press to zoom
פרוייקט בכוכב יאיר
פרוייקט בכוכב יאיר

press to zoom
1/26
עיצוב משרד
עיצוב משרד

press to zoom
עיצוב משרד
עיצוב משרד

press to zoom
עיצוב משרד
עיצוב משרד

press to zoom
עיצוב משרד
עיצוב משרד

press to zoom
1/8
מספרה בהוד השרון
מספרה בהוד השרון

press to zoom
01
01

press to zoom
25
25

press to zoom
מספרה בהוד השרון
מספרה בהוד השרון

press to zoom
1/26
מספרה בכפר סבא
מספרה בכפר סבא

press to zoom
19
19

press to zoom
4
4

press to zoom
מספרה בכפר סבא
מספרה בכפר סבא

press to zoom
1/18
משרד בהוד השרון
משרד בהוד השרון

press to zoom
3
3

press to zoom
29
29

press to zoom
משרד בהוד השרון
משרד בהוד השרון

press to zoom
1/20
משרדי עמותת בית חיל האוויר
משרדי עמותת בית חיל האוויר

press to zoom
10
10

press to zoom
21
21

press to zoom
משרדי עמותת בית חיל האוויר
משרדי עמותת בית חיל האוויר

press to zoom
1/15
bottom of page